व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

कर्मचारीहरुको विवरण

बेनु प्रसाद प्रसाईं

बेनु प्रसाद प्रसाईं

प्रमुख

मोबाइल: ९८५१२२१३५९

इमेल: benuprasai200@gmail.com

भरत प्रसाद देवकोटा

भरत प्रसाद देवकोटा

बरिष्ठ बाली विकास अधिकृत

मोबाइल: ९८५११६२०२२

इमेल: bpd212@yahoo.com

डा. प्रकाश आचार्य

डा. प्रकाश आचार्य

बरिष्ठ बाली विकास अधिकृत

मोबाइल: ९८५६०३०२६५

इमेल: acharyap2020@gmail.com

मोहन प्रसाद खतिवडा

मोहन प्रसाद खतिवडा

बरिष्ठ बाली विकास अधिकृत

मोबाइल: ९८५४०४०४५४

इमेल: m.khatiwada1@gmail.com

.......................................

बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत
विकास खरेल

विकास खरेल

बागवानी विकास अधिकृत

मोबाइल: ९८४८२४७८६९

इमेल: kharel.bikash2016@gmail.com

रचना देव

रचना देव

बाली विकास अधिकृत

मोबाइल: ९८४५१२५०९०

इमेल: devrachana4@gmail.com

मदन मरासिनि

मदन मरासिनि

बाली विकास अधिकृत

मोबाइल: ९८४९२२६१७३

इमेल: madan.marasini09@gmail.com

.............................................

बाली संरक्षण अधिकृत
हाेम कुमार श्रेष्ठ

हाेम कुमार श्रेष्ठ

लेखापाल

मोबाइल: ९८५११८५७६८

अनुप बहादुर खड्का

अनुप बहादुर खड्का

नायव सुब्बा

मोबाइल: ९८४१४२४८५५

बालकुमारी सुनुवार

बालकुमारी सुनुवार

प्राविधिक सहायक

मोबाइल: ९८५११७२५०३

हरि यादव

हरि यादव

प्राविधिक सहायक

मोबाइल: ९८४१४३२१७१

इमेल: yadavsirahali@gmail.com

निर्मला खतिवडा

प्राविधिक सहायक

मोबाइल: ९८४७७२९१९५

शोभा कुमारी न्यौपाने

शोभा कुमारी न्यौपाने

कम्प्यूटर अपरेटर

मोबाइल: ९८५१२७०१५५

सरस्वती कुमारी बराल

खरिदार

मोबाइल: ९८१३२३५३००

रामेश्वर धिताल

हलुका सवारी चालक

टेक बहादुर न्यासुर

हलुका सवारी चालक

छवि खतिवडा

हलुका सवारी चालक

सुमन थापा

कार्यालय सहयोगी

मनाेज थापा

कार्यालय सहयोगी

भल बहादुर खत्री

कार्यालय सहयोगी

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!