व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

Dr. Deepak Kumar Kharal

डा. दीपक कुमार खराल

सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

अध्यक्ष, राष्ट्रिय बीउ बिजन समिति

Benu Prasad Prasai

बेनु प्रसाद प्रसाईं

प्रमुख, बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

सदस्य सचिव, राष्ट्रिय बीउ बिजन समिति

पछिल्ला अपडेटहरु
आ.व. २०८०/८१ को धान बालीको उन्नत बीउको वासलात पञ्‍जीकृत बीउ बिजनको रुपमा तोकिएको सम्बन्धमा सूचना २०८०.८१ धानको प्रजनन् बीउको बासलात २०८०.८१ धानको मूल बीउको बासलात २०८०/८१ को धानको प्रमाणित बीउको वासलात प्रजनन् मूल तथा प्रमाणित बीउको वासलात तोकिएको सम्बन्धी सूचना उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान र प्रयोगमा मूल्य अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (DESES) डेसिस मार्फत् श्रोत बीउको माग र आपूर्ति प्रविष्ट गर्ने समयावधि थप गरिएको सम्बन्धमा सूचना श्रोत बीउको माग र आपूर्ति विवरण डेसिसमा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा सूचना मकै बालीको प्रजनन, मूल तथा प्रमाणीत बीउको वासलात सम्बन्धी सूचना मकै बालीको प्रमाणीत बीउको वासलात २०८०/८१ मकै बालीको मूल बीउको वासलात २०८०/८१ मकै बालीको प्रजनन बीउको वासलात २०८०/८१ नार्कबाट बालीको प्रजनन तथा मूल बीउको आपूर्ती प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धी सूचना मकैबालीको प्रजनन, मूल तथा प्रमाणीत बीउको माग तथा आपुर्ती सफटवयर (DESIS)मार्फत प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा बर्णशंकर मकैका जातहरुलाई पञ्जीकृत बीउ बिजनको रुपमा तोकिएको सम्बन्धमा गहुँबालीको उन्नत बीउमा अनुदान कार्यक्रमको वासलात (DESES), २०८०-८१ बालीका जातहरुलाई सूचीबाट हटाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना मुसुरो बालीको प्रमाणीत बीउको वासलात २०८०/८१ मुसुरो बालीको मूल बीउको वासलात २०८०/८१ मुसुरो बालीको प्रजनन बीउको वासलात २०८०/८१ तोरी बालीको प्रमाणीत बीउको वासलात २०८०/८१ तोरी बालीको मूल बीउको वासलात २०८०/८१ तोरी बालीको प्रजनन बीउको वासलात २०८०/८१ गहुँ बालीको प्रजनन बीउको वासलात २०८०/८१ गहुँ बालीको मूल बीउको वासलात २०८०/८१ गहुँ बालीको प्रमाणीत बीउको वासलात २०८०/८१ गहुँको उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान तथा उन्नत बीउ प्रयोगमा मूल्य अनुदान सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना नार्क अन्तर्गतका निकायहरुबाट प्रजनन बीउ र मूल बीउको आपूर्ती सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा गहुँ/मुसुरो/तोरी बालीको प्रजनन र मूल बीउको माग तथा आपूर्ती सफ्टवेयर मार्फत् प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा धानको उन्नत बीउमा अनुदान कार्यक्रमको वासलात (DESES), २०७९-८० सिफारिस क्षेत्र बिस्तार सम्बन्धी सूचना धानको उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान तथा उन्नत बीउ प्रयोगमा मूल्य अनुदान सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना धान बालीको बीउको माग तथा आपुर्ती सफ्टवेयरमार्फत प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा मकै बीउमा अनुदानकार्यक्रम का लागि डेसिस सफ्टवयेर संचालन सम्बन्धमा बीउ व्यवसाय अनुमती पत्रका लागि तालिम लिन निवेदन बीउ बिजन निरीक्षक तथा बीउ बिजन विश्लेषक परीक्षाको परीक्षाफल मकैबालीको बीउको माग तथा आपुर्ती सफटवयरमार्फत प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा २०७९ पौष ९ गते ललितपुरमा हुने बीउ बिजन निरीक्षक परीक्षाका लागि अन्तिम दरखास्त विवरण गहुँको उन्नत बीउमा अनुदान कार्यक्रमको वासलात (DESES)२०७९-८० बीउ बिजन निरीक्षक तथा बीउ बिजन विश्लेषक परीक्षा सम्बन्धी सूचना बीउ बिजन निरीक्षक तथा बीउ बिजन विश्लेषको परीक्षाका लागि दरखास्त फारम_पाठ्यक्रम_कार्यालय स्वीकृती फारम गहुँ बालीको उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान तथा मूल्य अनुदानका लागि अनलाइन आवेदन पेश गर्ने बीउ बिजन ऐेन २०४५ (दोश्रो संशाोधन, २०७९) धान बालीको उन्नत बीउको बासलात २०७८/७९ धान बालीको मूल बीउको वितरण २०७८/७९ धान बालीको प्रजनन बीउको वितरण २०७८/७९ ६१ औ र ६२‍औं NSB बैठकको निर्णय संक्षेपमा उजुरी/गुनासो पेश गर्ने सम्बन्धमा बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ Seed Act, 1988 (2nd Amendment, 20220) २०८०/८१ को धानको प्रजनन् बीउको वासलात

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

बीउ बिजनमा संलग्न भई बीउ बिजनको विकास, बीउ बिजन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र विभिन्न निकायहरुबाट कृषक वर्गलाई उपलब्ध गराइने बीउको गुणस्तर जाँच, बीउ प्रमाणिकरण, गुणस्तर निर्धारण तथा नियन्त्रण गर्न बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना भएको हो ।

Dr. Prakash Acharya

सूचना अधिकारी

डा. प्रकाश आचार्य

बरिष्ठ बाली विकास अधिकृत

मोबाइल: 9851254276

इमेल: acharyap2020@gmail.com

पछिल्ला सूचनाहरु

पछिल्ला सामग्रीहरु

राष्ट्रिय बीउ बिजन समिति

बीउ बिजन ऐन, २०४५ (पहिलो संशोधन २०६४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई बीउ बिजन नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा राय/परामर्श दिन राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको स्थापना भएको छ । यस केन्द्रले स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रिय बीउ विजन समितिको सचिवालयको कार्य गर्दै आएकोले यसै केन्द्रमा सो समितिको सचिवालय पनि रहेको छ।

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!