व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

Dr. Govinda Prasad Sharma

डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा

सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

अध्यक्ष, राष्ट्रिय बीउ बिजन समिति

Benu Prasad Prasai

बेनु प्रसाद प्रसाईं

प्रमुख, बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

सदस्य सचिव, राष्ट्रिय बीउ बिजन समिति

पछिल्ला अपडेटहरु
गहुँको उन्नत बीउमा अनुदान कार्यक्रमको वासलात (DESES)२०७९-८० बीउ बिजन निरीक्षक तथा बीउ बिजन विश्लेषक परीक्षा सम्बन्धी सूचना बीउ बिजन निरीक्षक तथा बीउ बिजन विश्लेषको परीक्षाका लागि दरखास्त फारम_पाठ्यक्रम_कार्यालय स्वीकृती फारम गहुँ बालीकाे प्रजनन बीउकाे वासलात, २०७९-८० गहुँ बालीकाे मूल बीउकाे वासलात, २०७९-८० गहुँ बालीकाे प्रमाणित बीउकाे वासलात, २०७९-८० तोरी बालीको मूल बीउको वासलात, २०७९-८० तोरी बालीको प्रजनन बीउको वासलात, २०७९-८० मुसुरो बालीको मूल बीउको वासलात, २०७९-८० मुसुरो बालीको प्रजनन बीउको वासलात, २०७९-८० गहुँ बालीको उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान तथा मूल्य अनुदानका लागि अनलाइन आवेदन पेश गर्ने बीउ बिजन ऐेन २०४५ (दोश्रो संशाोधन, २०७९) धान बालीको उन्नत बीउको बासलात २०७८/७९ धान बालीको मूल बीउको वितरण २०७८/७९ धान बालीको प्रजनन बीउको वितरण २०७८/७९ ६१ औ र ६२‍औं NSB बैठकको निर्णय संक्षेपमा उजुरी/गुनासो पेश गर्ने सम्बन्धमा बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ Seed Act, 1988 (2nd Amendment, 20220)

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

बीउ बिजनमा संलग्न भई बीउ बिजनको विकास, बीउ बिजन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र विभिन्न निकायहरुबाट कृषक वर्गलाई उपलब्ध गराइने बीउको गुणस्तर जाँच, बीउ प्रमाणिकरण, गुणस्तर निर्धारण तथा नियन्त्रण गर्न बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना भएको हो ।

Dr. Prakash Acharya

सूचना अधिकारी

डा. प्रकाश आचार्य

बरिष्ठ बाली विकास अधिकृत

मोबाइल: ९८५६०३०२६५

इमेल: acharyap2020@gmail.com

पछिल्ला सूचनाहरु

पछिल्ला सामग्रीहरु

राष्ट्रिय बीउ बिजन समिति

बीउ बिजन ऐन, २०४५ (पहिलो संशोधन २०६४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई बीउ बिजन नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा राय/परामर्श दिन राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको स्थापना भएको छ । यस केन्द्रले स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रिय बीउ विजन समितिको सचिवालयको कार्य गर्दै आएकोले यसै केन्द्रमा सो समितिको सचिवालय पनि रहेको छ।

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!