व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Seed Quality Control Centre

Seed Quality Control Centre

Seed Quality Control Centre

Seed Quality Control Centre

Dr. Govinda Prasad Sharma

Dr. Govinda Prasad Sharma

Secretary, Ministry of Agriculture and Livestock Development

Chairman, National Seed Board

Benu Prasad Prasai

Benu Prasad Prasai

Chief, Seed Quality Control Centre

Member Secretary, National Seed Board

Seed Quality Control Centre (SQCC)

बीउ बिजनमा संलग्न भई बीउ बिजनको विकास, बीउ बिजन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र विभिन्न निकायहरुबाट कृषक वर्गलाई उपलब्ध गराइने बीउको गुणस्तर जाँच, बीउ प्रमाणिकरण, गुणस्तर निर्धारण तथा नियन्त्रण गर्न बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना भएको हो ।

Dr. Prakash Acharya

Information Officer

Dr. Prakash Acharya

Senior Crop Development Officer

Mobile: 9856030265

Email: acharyap2020@gmail.com

National Seed Board

National Seed Board has been established as per the Seed Act 1988 . NSB has been mandated for providing policy and implementation related suggestions to Government of Nepal. The secretatriat of NSB has been placed at Seed Quality Control Center, Hariharbhawan, Lalitpur.

Pick up your email from anywhere!