व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

कर्मचारीहरुको विवरण

बेनु प्रसाद प्रसाईं

बेनु प्रसाद प्रसाईं

प्रमुख

मोबाइल: ९८५१२२१३५९

भरत प्रसाद देवकोटा

Senior Crop Development Officer

मोबाइल: ९८५११६२०२२

डा. प्रकाश आचार्य

डा. प्रकाश आचार्य

Senior Crop Development Officer

मोबाइल: ९८५६०३०२६५

मोहन प्रसाद खतिवडा

Senior Crop Development Officer

मोबाइल: ९८५४०४०४५४

.......................................

Senior Plant Protection Officer

विकास खरेल

Horticulture Development Officer

मोबाइल: ९८४८२४७८६९

रचना देव

Crop Development Officer

मोबाइल: ९८४५१२५०९०

मदन मरासिनि

Crop Development Officer

मोबाइल: ९८४९२२६१७३

.......................................

लेखापाल

अनुप बहादुर खड्का

Non-Gazetted 1st class

मोबाइल: ९८४१४२४८५५

बालकुमारी सुनुवार

Junior Technician

मोबाइल: ९८५११७२५०३

हरि यादव

Junior Technician

मोबाइल: ९८४१४३२१७१

निर्मला खतिवडा

Junior Technician

मोबाइल: ९८४७७२९१९५

सरस्वती कुमारी बराल

Office Assistant

मोबाइल: ९८१३२३५३००

शोभा कुमारी न्यौपाने

कम्प्यूटर अपरेटर

मोबाइल: ९८५१२७०१५५

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!