• सम्पर्क गर्नुहोस्+977-01-5521359 / 5534258
  • इमेल पठाउनुहोस् sqccnepal@gmail.com

राजेन्द्र प्रसाद भारी

सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
अध्यक्ष, रा.वि.वि.स.

मदन थापा

प्रमुख
सदस्य-सचिव, रा.वि.वि.स.

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र अन्तर्गतका इकाईहरु

केन्द्रीय बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशाला

नेपाल राजपत्रमा १२ कार्तिक २०५३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार यस केन्द्रीय बीउ परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना भएको हो ।

विस्तृतमा

बीउ बिजन प्रमाणीकरण इकाई

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र अन्तर्गत एउटा इकाईका रुपमा बीउ बिजन प्रमाणीकरण इकाई रहेको छ ।

विस्तृतमा

बीउ बिजन/जातीय रजिष्ट्रेशन इकाई

बीउ बिजन गुणस्तर केन्द्रको स्थापनासँगै आ.व. २०५८।०५९ मा बीउ बिजन/जातीय रजिष्ट्रेशन इकाईको स्थापना भएको हो ।

विस्तृतमा

राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको सचिवालय

बीउ बिजन ऐन, २०४५ (पहिलो संशोधन २०६४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई बीउ बिजन नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा राय/परामर्श दिन राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको स्थापना भएको छ । यस केन्द्रले स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रिय बीउ विजन समितिको सचिवालयको कार्य गर्दै आएकोले यसै केन्द्रमा सो समितिको सचिवालय पनि रहेको छ ।

राष्ट्रिय बीउ बिजन समिति

१. सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय                   अध्यक्ष

२. महानिर्देशक, कृषि विभाग                                       सदस्य

३. कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्            सदस्य

४. प्रबन्ध संचालक, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड                सदस्य

५. महाप्रबन्धक, कृषि विकास बैंक                                   सदस्य

६. प्रबन्ध संचालक, राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड             सदस्य

(क) नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०७५।४।२७ को निर्णयबाट मनोनीत तरकारी, खाद्यान्न, घाँसेबाली विज्ञानसँग सम्बन्धित वैज्ञानिकमध्ये महिला सहित तीन जना सदस्य

७. डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, तरकारी बाली वैज्ञानिक (९८४१३५५९८७)   सदस्य

८. डिलाराम भण्डारी, खाद्यान्न बाली वैज्ञानिक (९८४९५९४१३०)          सदस्य

९. डा. नम्रता सिंह, घाँसे बाली वैज्ञानिक (९८५१२००३५८)                सदस्य

(ख) नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०७५।४।२७ को निर्णयबाट मनोनीत बीज विशेषज्ञ (कम्तीमा सहप्रध्यापक), कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक जना सदस्य

१०. डा. लालप्रसाद अमगाई, सहप्राध्यापक (९८५१२१९५१६, ९८४५०५११२१)      सदस्य

(ग) नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत बीउ बिजन उद्यमीहरु मध्ययेबाट एकजना महिला सहित दुईजना सदस्य

११. श्री मित्रराज दवाडी (९८५५०५५१८४)                                            सदस्य

भरतपुर म.पा. २, क्षेत्रपुर, चितवन

१२. श्री मिना ढकाल (९८४२६८६५३३)                                               सदस्य

महारानीझोरा सहकारी सं. लि., गौरादह न.पा.५ ,झापा (महिला) ,

(घ) नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत बीउ बिजन उत्पादक र कृषकमध्ये कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना सदस्य

१३. श्री रामप्रसाद मेहता (९८५२०६१५००)                                            सदस्य

इनरुवा सुनसरी

१४. श्री शुशिला सिंखडा (९८४६०४६४२८)                                             सदस्य

भिमसिंह गा.पा. धावा गोरखा

१५. प्रमुख, बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र                                        सदस्य सचिव

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!