• सम्पर्क गर्नुहोस्+977-01-5521359 / 5534258
  • इमेल पठाउनुहोस् info@sqcc.gov.np, sqccnepal@gmail.com

डा. सुरोज पोखरेल

सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय
अध्यक्ष, रा.वि.वि.स.

मदन थापा

प्रमुख बीउ विकास अधिकृत
सदस्य-सचिव, रा.वि.वि.स.

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र अन्तर्गतका इकाईहरु

केन्द्रीय बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशाला

नेपाल राजपत्रमा १२ कार्तिक २०५३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार यस केन्द्रीय बीउ परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना भएको हो ।

विस्तृतमा

बीउ बिजन प्रमाणीकरण इकाई

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र अन्तर्गत एउटा इकाईका रुपमा बीउ बिजन प्रमाणीकरण इकाई रहेको छ ।

विस्तृतमा

बीउ बिजन/जातीय रजिष्ट्रेशन इकाई

बीउ बिजन गुणस्तर केन्द्रको स्थापनासँगै आ.व. २०५८।०५९ मा बीउ बिजन/जातीय रजिष्ट्रेशन इकाईको स्थापना भएको हो ।

विस्तृतमा

राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको सचिवालय

बीउ बिजन ऐन, २०४५ (पहिलो संशोधन २०६४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई बीउ बिजन नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा राय/परामर्श दिन राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको स्थापना भएको छ । यस केन्द्रले स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रिय बीउ विजन समितिको सचिवालयको कार्य गर्दै आएकोले यसै केन्द्रमा सो समितिको सचिवालय पनि रहेको छ ।

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!